Toyota ปิดโรงงานบราซิล Sao Bernardo do Campo ย้ายการผลิตไปยังหน่วยงานอื่น | WTVB | 1590 น. · 95.5 FM

[ad_1]

Toyota ปิดโรงงานบราซิล Sao Bernardo do Campo ย้ายการผลิตไปยังหน่วยงานอื่น | WTVB | 1590 น · 95.5 FM | The Voice of Branch County Close เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน สำนักงานของเราจะปิดให้บริการแก่ประชาชนเป็นการชั่วคราว หากคุณได้รับรางวัลจากเรา เราจะส่งมันให้คุณทางไปรษณีย์หรือจะติดต่อคุณพร้อมข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในการแลกรางวัลของคุณ โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยในเวลาทำการที่ (517) 279-1590
[ad_2]